„Państwo i Społeczeństwo” to pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydawane od 2001 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły z zakresu ekonomii, medycyny i zdrowia publicznego, pedagogiki, psychologii, socjologii, urbanistyki i architektury.

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 7 punktów.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum

Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.
ISSN: 1643-8299
e-ISSN: 2451-0858

Redaktor naczelny:
Jacek M. Majchrowski

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak-Jaroń
Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”:
Małgorzata Kalemba-Drożdż

Redaktorzy tematyczni:
Joanna Aksman, Katarzyna Banasik-Petri, Joanna Bierówka, Ewa Donesh-Jeżo, Dariusz Fatuła, Piotr Kopiński, Małgorzata Leśniak, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Redaktor statystyczny:
Piotr Stefanów

Rada Naukowa:
Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Recenzenci:
Lista recenzentów