„Państwo i Społeczeństwo” to pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydawane od 2001 roku. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.
Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 7 punktów.
Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.
ISSN: 1643-8299
e-ISSN: 2451-0858

Redaktor naczelny:
Jacek M. Majchrowski

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak-Jaroń
Redaktorzy tematyczni:
Filip Gołkowski, Małgorzata Leśniak, Marek Lubelski, Dariusz Fatuła
Redaktor statystyczny:
Piotr Stefanów

Rada Naukowa:
Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Recenzenci:
Lista recenzentów