Poprzednie numery

ROCZNIK 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 1
Pod redakcją Bogusławy Gneli i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 2, Służby Mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 3, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 4, Edukacja – wychowanie – rodzina.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015