Recenzenci

W roku 2016 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Marcin Barczyński
dr hab. n. med. Leszek Brongel
dr Wojciech Czajkowski
dr Grażyna Dębska
dr hab. Aleksander Garlicki
prof. zw. dr hab. n. med. Waldemar Hładki
prof. nadzw. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka
prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Magdolna Láczay
prof. dr hab. Dorota Lemańska
prof. dr hab. Andrzej Łyda
prof. Grażyna Makiełło-Jarża
dr hab. Mariann Móré
dr Arnikó Nagy
ks. prof. dr hab. Marian Nowak
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
prof. dr hab. Krzysztof Rytlewski
ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala
dr hab. Wojciech Trąbka
dr hab. Wojciech Wysocki
dr Iwona Zaczyk
dr hab. Zbigniew Żuber

W roku 2015 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Monika Jagielska
prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki
prof. nadzw. UWr dr hab. Jacek Mazurkiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Wojciech Trąbka
dr hab. Sławomir Kroczka
dr hab. Anna Krygowska-Wajs
dr hab. Krzysztof Rytlewski
prof. dr hab. Waldemar Hładki
dr hab. Leszek Brongel
dr Wojciech Czajkowski
prof. dr hab. Lucjan Kocik
dr Dariusz Kasprzycki

W roku 2014 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Jan Rymarczyk
prof. dr hab. Leszek Wilk
prof. dr hab. Waldemar Hładki
prof. dr hab. Andrzej Szplit
prof. dr hab. Hieronim Kubiak
prof. dr hab. Lucjan Kocik
dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Danuta Zarzycka
dr hab. Joanna Dzwończyk
dr Anna Golonka
dr Małgorzata Kryczka
dr Wojciech Czajkowski
mgr Helena Ciborowska

W roku 2013 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab Jan Czaja,
dr hab. Małgorzata Duda,
prof. nadzw. dr hab. Bożena Grochmal-Bach,
dr Dariusz Grzonka,
prof. zw. dr hab. Waldemar Hładki,
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński,
prof. zw. dr hab. Lucjan Kocik,
dr hab. Stanisław Kwiatkowski,
prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski,
dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak,
prof. dr hab. n. med. Krystyna Sosada,
dr hab. Wojciech Trąbka,
dr hab. Antoni Wontorczyk

W roku 2012 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew B. Rudnicki,
dr hab. UP Czesława Piecuch,
dr hab. n. med. Jerzy Sułko,
dr hab. Dariusz Adamek,
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Cegielski,
dr hab. Katarzyna Grzybczyk,
prof. zw. dr hab. Mariola Flis,
dr Helena Franaszek,
prof. nadzw. dr hab. Bożena Grochmal-Bach,
dr hab. Antoni Wontorczyk